Cennik

PEDAGOG

Konsultacja wstępna:

Czas trwania: 60 min
Cena: 150 zł

Diagnoza:

Czas trwania: 60-180 minut
Cena: 150 zł/ 60 min

Terapia:

Czas trwania: 60 min
Cena: 120 zł

PSYCHOLOG

Konsultacja wstępna:

Czas trwania: 60min
Cena: 150zł

Terapia:

Czas trwania: 60 min
Cena: 150 zł

Badanie testem inteligencji:

Czas trwania: 2 godz. + omówienie wyników z rodzicami
Cena: 150 zł/ 60min


LOGOPEDA

Konsultacja wstępna:

Czas trwania: 60 min
Cena: 150 zł

Diagnoza:

Czas trwania: 90 min
Cena: 200 zł

Terapia:

Czas trwania: 45 min
Cena: 120 zł

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Konsultacja wstępna:

Czas trwania: 60 min
Cena: 150 zł

Diagnoza:

Czas trwania: 3 spotkania
Cena: 390 zł

Terapia:

Czas trwania: 60 min
Cena: 130 zł

TRENING UMIEJĘTNOŚCI                                    
SPOŁECZNYCH                                           

Konsultacja wstępna:

Czas trwania: 60 min
Cena: 150 zł

Zajęcia indywidualne:

Czas trwania: 60 min
Cena: 120 zł

zajęcia grupowe:

Czas trwania: 60-75min w zależności od wieku, raz w tygodniu
Cena karnetu: 300 zł|( karnet miesięczny 4 spotkania)

 

 

TERAPIA RĘKI

Konsultacja wstępna:

Czas trwania: 60min
Cena: 120zł

Terapia:

Czas trwania: 60 min
Cena: 120 zł

DIAGNOZA FUNKCJONALNA 

Czas trwania: ustalany indywidualnie

Cena: 150zł/ 60min

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA
W tym: dysgrafia, dysleksja, dysortografia

Czas trwania: ustalany indywidualnie

Cena: 150zł/ 60min
Wydanie opinii na piśmie po przeprowadzonych diagnozach: Cena: 130 zł


Prosimy o zabranie ze sobą ewentualnej dokumentacji dziecka tj.: opinia psychologiczna, opinie lub orzeczenia z poradni psychologiczno- pedagogicznej, opinie o funkcjonowaniu dziecka w szkole, diagnozy psychiatryczne itd.