Cennik

PEDAGOG

Konsultacja wstępna:

Czas trwania: 60 min
Cena: 100 zł

Diagnoza:

Czas trwania: 3 spotkania
Cena: 300 zł

Terapia:

Czas trwania: 60 min
Cena: 100 zł

PSYCHOLOG

Konsultacja wstępna:

Czas trwania: 90min
Cena: 150zł

Terapia:

Czas trwania: 50 min
Cena: 100 zł

Badanie testem inteligencji:

Czas trwania: 2 godz. + omówienie wyników z rodzicami

Cena: 300 zł


LOGOPEDA

Konsultacja wstępna:

Czas trwania: 60 min
Cena: 100 zł

Diagnoza:

Czas trwania: 90 min
Cena: 150 zł

Terapia:

Czas trwania: 50 min
Cena: 100 zł

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Diagnoza:

Czas trwania: 3 spotkania
Cena: 300 zł

Terapia:

Czas trwania: 60 min
Cena: 100 zł


EEG BIOFEEDBACK

Diagnoza:

Czas trwania: 60 min
Cena: 150 zł

Trening:

Czas trwania: 50-60 min
Cena: 100 zł

TRENING METODĄ WARKNEGO

Diagnoza:

Czas trwania: 2 spotkania
Cena: 300 zł

Trening:

Czas trwania: 60 min
Cena: 100 zł


TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Konsultacja wstępna:

Czas trwania: 60 minut
Cena: 80 zł

Zajęcia indywidualne

Czas trwania: 60 min
Cena: 80zł

Zajęcia grupowe

Czas trwania:

2-5 lat 60 min (raz w tygodniu)

6-18 lat 75 min (raz w tygodniu)

Cena: 240 zł (karnet miesięczny- 4 spotkania)

TERAPIA RĘKI

Konsultacja wstępna:

Czas trwania: 60min
Cena: 100 zł

Terapia:

Czas trwania: 45 min
Cena: 100 zł


DIAGNOZA FUNKCJONALNA NARZĘDZIEM DIAGNOSTYCZNYM KORP

Czas trwania: 3 spotkania
Cena: 400 zł

DIAGNOZA KOMPLEKSOWA:

Czas trwania: 3-5 spotkań
Cena: 1000 zł


Wydanie opinii na piśmie po przeprowadzonych diagnozach: Cena: 100 zł

Prosimy o zabranie ze sobą ewentualnej dokumentacji dziecka tj.: opinia psychologiczna, opinie lub orzeczenia z poradni psychologiczno- pedagogicznej, opinie o funkcjonowaniu dziecka w szkole, diagnozy psychiatryczne itd.