Cennik

PEDAGOG

Konsultacja wstępna:

Czas trwania: 60 min
Cena: 120 zł

Diagnoza:

Czas trwania: 60 minut
Cena: 150 zł

Terapia:

Czas trwania: 60 min
Cena: 120 zł

PSYCHOLOG

Konsultacja wstępna:

Czas trwania: 90min
Cena: 150zł

Terapia:

Czas trwania: 60 min
Cena: 150 zł

Badanie testem inteligencji:

Czas trwania: 2 godz. + omówienie wyników z rodzicami
Cena: 450 zł


LOGOPEDA

Konsultacja wstępna:

Czas trwania: 60 min
Cena: 120 zł

Diagnoza:

Czas trwania: 90 min
Cena: 200 zł

Terapia:

Czas trwania: 45 min
Cena: 120 zł

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Konsultacja wstępna:

Czas trwania: 60 min
Cena: 130 zł

Diagnoza:

Czas trwania: 3 spotkania
Cena: 390 zł

Terapia:

Czas trwania: 60 min
Cena: 130 zł


TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Konsultacja wstępna:

Czas trwania: 60 minut
Cena: 150 zł

Zajęcia indywidualne

Czas trwania: 60 min
Cena: 120zł

Zajęcia grupowe

Czas trwania:

2-5 lat 60 min (raz w tygodniu)

6-18 lat 75 min (raz w tygodniu)

Cena: 280 zł (karnet miesięczny- 4 spotkania)

TERAPIA RĘKI

Konsultacja wstępna:

Czas trwania: 60min
Cena: 150 zł

Terapia:

Czas trwania: 45 min
Cena: 120 zł


DIAGNOZA FUNKCJONALNA NARZĘDZIEM DIAGNOSTYCZNYM KORP

Czas trwania: 3 spotkania
Cena: 400 zł

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA:
W tym: dysgrafia, dysortografia, dysleksja, dyskalkulia

Czas trwania: 3 godziny
Cena: 450 zł


Wydanie opinii na piśmie po przeprowadzonych diagnozach: Cena: 130 zł


Prosimy o zabranie ze sobą ewentualnej dokumentacji dziecka tj.: opinia psychologiczna, opinie lub orzeczenia z poradni psychologiczno- pedagogicznej, opinie o funkcjonowaniu dziecka w szkole, diagnozy psychiatryczne itd.