Cennik

Logopeda

Konsultacja
Czas trwania: 45 minut
Cena: 90 zł

Diagnoza
Czas trwania: 90 minut
(30 minut wywiad, 60 minut diagnoza)
Cena: 150 zł

Terapia
Czas trwania zajęć: 45 minut
Cena: 90 zł

Dodatkowo:
Wydanie opinii/diagnozy logopedycznej sporządzonej na piśmie: 100zł
Całościowy koszt diagnozy z wydaniem dokumentu: 250 zł


Integracja Sensoryczna

Konsultacja
Czas trwania: 60 minut
Cena: 100 zł

Diagnoza
Czas trwania: 3 oddzielne spotkania – każde 60 minut
Cena: 300 zł
Wydanie opinii/diagnozy sporządzonej na piśmie: 100zł

Terapia
Czas trwania zajęć: 60 minut
Cena: 100 zł


Psycholog

Konsultacja
Czas trwania: 60 minut
Cena: 100 zł

Diagnoza
Czas trwania jednego spotkania: 60 minut
(Uwaga! Ilość spotkań diagnostycznych uzależniona od indywidualnego przypadku)
Cena za 1 spotkanie: 100zł
Wydanie opinii/diagnozy sporządzonej na piśmie: 100zł

Terapia
Czas trwania zajęć: 60 minut
Cena: 100zł

Badanie ilorazu inteligencji
Czas trwania: 90-120 minut
Cena: 300zł (wraz z wydaniem opinii sporządzonej na piśmie)


Spektrum autyzmu i inne zaburzenia rozwojowe

Diagnoza funkcjonalna
Czas trwania: 3 oddzielne spotkania – każde 60 minut
Cena: 300 zł (100zł za każde spotkanie)
Wydanie opinii sporządzonej na piśmie wraz z kwestionariuszem: 150zł

Terapia
Czas trwania zajęć: 60 minut
Cena: 100zł


Diagnoza kompleksowa

Czas trwania:

  • 90-120 minut (wywiad z rodzicem/opiekunem)
  • 60 minut (konsultaca psychologa i neurologopedy
  • 60 minut (konsultacja psychiatryczna)

Cena: 900 zł

  • 30 minut (przekazanie diagnozy w formie pisemnej i omówienie)

Cena: 100 zł


Przetwarzanie słuchowe – metoda Johansena

Diagnoza:
Diagnoza z audiometrem
Czas trwania: 150 minut
Cena: 300zł

Diagnoza bez audiometru
Czas trwania: 120 minut
Cena: 190zł

Trening słuchowy z płytą
(indywidualnie opracowany program terapeutyczny)
Cena: 160-190zł

Wizyty kontrolne:
Wizyta z audiometrem
Czas trwania: 90 minut
Cena: 180zł

Wizyta bez audiometru:
Czas trwania: 60 minut
Cena: 140zł


Diagnoza zaburzeń karmienia, jedzenia i połykania

Czas trwania: 60 minut
(Uwaga! Ilość spotkań diagnostycznych uzależniona od indywidualnego przypadku)
Cena: 150 zł


Trening metodą Warnkego

Diagnoza:
Czas trwania: 90 minut
Cena: 130 zł (cena obejmuje diagnozę oraz omówienie jej z rodzicem/opiekunem )

Trening:
Czas trwania: do 60 minut (ilość spotkań planuje się na pierwszych zajęciach)
Cena: 70zł

Trening indywidulany z Brain Boy (w domu)
Czas trwania: 1 miesiąc
Cena: 180zł

Podsumowanie terapii:
Czas trwania: 90 minut
Cena: 130zł


EEG Biofeedback

Diagnoza:
Czas trwania: 60 minut
Cena: 120zł

Terapia:
Czas trwania: 50-60 minut
Cena: 90zł


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zajęcia w ramach refundacji


Trening Umiejętności Społecznych

Konsultacja wstępna
Czas trwania: 60 minut
Cena: 40 zł

Zajęcia grupowe
Czas trwania: 75 minut (raz w tygodniu)
Cena: 210 zł (karnet miesięczny)


Szybkie czytanie i techniki pamięciowe

Czas trwania: 90 minut (raz w tygodniu)
Cena kursu: 230zł (opłata miesięczna, w cenie komplet materiałów i pomocy dydaktycznych oraz warsztaty dla rodziców)


Terapia ręki

Czas trwania: 45 minut
Cena: 100 zł


Terapia par i rodzin

Czas trwania: 60 minut
Cena: 150zł