Cennik

PEDAGOG

Konsultacja wstępna:

Czas trwania: 60 min
Cena: 150 zł

Diagnoza:

Czas trwania: 60-180 minut
Cena: 150 zł/ 60 min

Terapia:

Czas trwania: 60 min
Cena: 120 zł

PSYCHOLOG

Konsultacja wstępna:

Czas trwania: 90min
Cena: 150zł

Terapia:

Czas trwania: 60 min
Cena: 150 zł

Badanie testem inteligencji:

Czas trwania: 2 godz. + omówienie wyników z rodzicami
Cena: 150 zł/ 60min


LOGOPEDA

Konsultacja wstępna:

Czas trwania: 60 min
Cena: 120 zł

Diagnoza:

Czas trwania: 90 min
Cena: 200 zł

Terapia:

Czas trwania: 45 min
Cena: 120 zł

INTEGRACJA SENSORYCZNA

Konsultacja wstępna:

Czas trwania: 60 min
Cena: 130 zł

Diagnoza:

Czas trwania: 3 spotkania
Cena: 390 zł

Terapia:

Czas trwania: 60 min
Cena: 130 zł


TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Konsultacja wstępna:

Czas trwania: 60 min
Cena: 150zł

ZAJĘCIA GRUPOWE: (max 6 osób)

czas trwania: 60-75 min w zależności od wieku, raz w tygodniu

cena karnetu (4 spotkania): 300 zł. 

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE: 

czas trwania: 60 min

cena: 120 zł

DIAGNOZA FUNKCJONALNA NARZĘDZIEM DIAGNOSTYCZNYM KORP

Czas trwania: ustalany indywidualnie 
Cena: 150zł/ 60min

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNA (dysgrafia, dysortografia, dysleksja, gotowość szkolna)

czas trwania: ok. 180 min

cena: 150 zł/ 60min



Wydanie opinii na piśmie po przeprowadzonych diagnozach: Cena: 130 zł


Prosimy o zabranie ze sobą ewentualnej dokumentacji dziecka tj.: opinia psychologiczna, opinie lub orzeczenia z poradni psychologiczno- pedagogicznej, opinie o funkcjonowaniu dziecka w szkole, diagnozy psychiatryczne itd.