Nasz zespół

Stworzyliśmy profesjonalne, przyjazne i serdeczne miejsce dla Wszystkich, którzy mierzą się z problemem dysfunkcji w rozwoju swojego dziecka, ucznia, podopiecznego. Chcemy, abyście u nas poczuli się zaopiekowani i mieli pewność, że jesteście w najlepszych rękach.

Zebraliśmy w jedno miejsce profesjonalistów – pasjonatów. Ludzi zaangażowanych, których łączą dobre relacje. Ich cechy to: życzliwość, optymizm, enargia, entuzjazm, empatia, wysoka kultura osobista, elastyczność, szacunek.

Chcemy budować proces terapeutycznych na dobrych relacjach z Wami – rodzicami, nauczycielami, terapeutami, dzięki czemu skuteczniej będziemy uczyć adekwatnych relacji naszych Podopiecznych.

Artur Woźny

Absolwent WSP w Rzeszowie oraz UKSW w Warszawie, nauczyciel historii i WOS, nauczyciel akademicki.
Twórca oraz założyciel: Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie, niepublicznej akredytowanej placówki doskonalenia nauczycieli, Niepublicznej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Akademia Relacji

Joanna Witkowska

Pedagog, psychoprofilaktyk (z pasji i wykształcenia) wykwalifikowany w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania, certyfikowany trener umiejętności społecznych. Od 2008 roku praktyk w terapii osób ze spektrum autyzmu oraz innymi niepełnosprawnościami. Prowadzi terapię indywidualną oraz grupową. Współpracuje z rodzicami i nauczycielami. Konsultuje szkoły oraz przedszkola w kwestii zachowań uczniów z ASD. Interesuje się szczególnie analizą oraz profilaktyką zachowań niepożądanych. Wieloletni wykładowca Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych. Autorka szkoleń o tematyce zachowań kontekstowo niepoprawnych.

Stale doskonali swój warsztat systematycznie uczestnicząc w konferencjach, kursach i szkoleniach. Ukończyła między innymi: roczny cykl warsztatów „Psychoterapia i poradnictwo”, „Picture Exchange Communication System- Poziom 1”, „Piramid Approach Basic Training”, „VB- MAPP: ocenia umiejętności i planowanie terapii”, „Intensywne nauczanie w oparciu o Stosowaną Analizę Zachowania z wykorzystaniem systemu kart”, „Neuro- sensomotoryczna Terapia Taktylna”, „Terapia dysfunkcji ustno – twarzowych z zastosowaniem stymulacji neurosensomotorycznej”, „Kinezjologia Edukacyjna wg Paula Dennisona”, „Sposoby pracy z dziećmi i dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu – przejawiającymi zachowania problemowe – wg modelu Pozytywnego Wspierania Zachowań”.

Prywatnie: żona oraz mama dwójki dzieci. Uwielbia wędrówki górskie, podróże, podziwianie świata z perspektywy roweru i namiotu, dobrą muzykę oraz fotografowanie.

Katarzyna Tokarz

Neurologopeda, pedagog, doświadczony diagnosta i terapeuta osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju- od 12 lat w praktyce zawodowej. Obecnie pracuje w Poradni Autyzmu w Rzeszowie. Wykładowca w Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych. Systematycznie podnosi swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjac. Przebyte szkolenia: „Makaton- program rozwoju komunikacji- stopień I, II, III”, „Picture Excange Communication System- poziom I”, „Szkolenie z zakresu kinezjologii edukcyjnej- stopień I i II”, „Integracja odruchów ustno – twarzowych wg dr Swietłany Masgutowej”, „Neurosensomotoryczna terapia taktylna wg dr Swietłany Masgutowej – I i II stopień”, „Terapia dysfunkcji ustno – twarzowych z zastosowaniem stymulacji naurosensomotorycznej” – szkolenie prowadzone przez dr Annę Regner, szkolenie „Komunikacja to podstawa. Rozwijanie mowy i innych form komunikacji u osób z autyzmem”, „Metoda Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne- stopień I”,
„Stosowana Analiza Zachowania w pracy terapeutycznej z osobami autystycznymi” organizowane przez PSTB, konferencja: „Autism Diagnostic Intervie- Revised (ADI-R)”, „Zrozumieć autyzm w ujęciu HANDLE- stopień I”, „Attention Autism wg Giny Davies”, „Problem Zespołu Aspergera w podejściu systemowym i behawioralnym”.

Aneta Zawora

Psycholog, oligofrenopedagog, posiada kwalifikacje w zakresie rehabilitacji dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.

Swoje doświadczenie zdobywała pracując w ośrodku rewalidacyjnym, przedszkolach, szkole podstawowej oraz wielu projektach ukierunkowanych na pracę z dziećmi, młodzieżą oraz rodzinami. Prowadziła zajęcia w ramach rewalidacji oraz WWR. Pierwsze doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywała pracując jako wolontariusz w domu dziecka, w Stowarzyszeniu Wiosna w ramach Akademii Przyszłości oraz świetlicy socjoterapeutycznej. Ma również doświadczenie w pracy z dorosłymi, w zakresie pomocy psychologicznej, w kryzysach życiowych oraz terapii funkcji poznawczych. Nieustannie poszerza swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Ukończyła kurs „Szkoły Rodziców i Wychowawców”, szereg kursów z zakresu prowadzenia terapii dziecka z dysfunkcjami rozwojowymi, w tym Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Komunikacji Alternatywnej, Nauczania Kierowanego oraz Pracy z dzieckiem z ADHD, Metody Warnkego oraz Biofeedback.

Jest mamą dwóch córek (6 lat oraz 4 lata), dzięki czemu na co dzień zdobywa najcenniejsze doświadczenie w zakresie towarzyszenia dziecku w rozwoju.

Kamila Zajdel

Ukończyła psychologię (specjalność psychologia kliniczna oraz zdrowia) a także Studium Pedagogiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Aktualnie jest w trakcie 4-letniej Szkoły Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS. Doświadczenie zawodowe zdobywała poprzez praktyki, staże oraz pracę na oddziałach psychiatrycznych, w
poradniach zdrowia psychicznego, a także w placówkach oświatowych. Posiada doświadczenie w diagnozie oraz terapii osób w spektrum autyzmu. Specjalizuje się w pracy z dziećmi oraz młodzieżą. Swoje zainteresowania zawodowe skupia wokół dialogu motywującego oraz zagadnień związanych z psychoterapią poznawczo-behawioralną. Prywatnie interesuje się fantastyką, botaniką oraz ornitologią.

Jakub Sikora

Prowadzący gimnastykę korekcyjno-kompensacyjną oraz zajęcia specjalistyczne z integracji sensorycznej. Absolwent Wychowania Fizycznego UR o specjalizacji „gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna”. Ukończył studia podyplomowe z diagnozy i terapii osób z autyzmem oraz z zakresu integracji sensorycznej. Certyfikowany terapeuta i diagnosta integracji sensorycznej.
Uczestnik wielu konferencji naukowych, szkoleń oraz kursów, m.in: terapia ręki, masaż Shantala, III stopniowy kurs terapii behawioralnej „Stosowana analiza zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”, program skupienia uwagi Giny Davies, Program „HANDLE” w zaburzeniach ze spektrum autyzmu, uczestnik konferencji dr. Gary LaVigna: „Sposoby pracy z dziećmi i dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu przejawiającymi zachowania problemowe” wg modelu Pozytywnego Wspierania Zachowań; uczestnik seminarium Jake’aGreenspana „Floortime w pracyz osobą z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jak pomóc dzieciom nawiązać relacje, komunikować sięi myśleć?”
Przez ostatnie 9 lat pracował jako instruktor oraz terapeuta dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu. Od 23 lat ćwiczy Aikido, prowadząc grupy dzieci i dorosłych. Organizuje cykliczne obozy Aikido, w których czynny udział biorą dzieci i młodzież ze spektrum autyzmu. Posiada stopień 2 dan.
„Jestem człowiekiem holistycznie podchodzącym do uczestników zajęć, a zebrane doświadczenie w zakresie posługiwania się własnym ciałem przenoszę na prowadzone zajęcia. Dysponując narzędziami behawioralnymi oraz niedyrektywnymi, w kreatywny sposób aktywizuję kontakt ze swoimi podopiecznymi.”
Prywatnie mąż i ojciec Julii i Franka.

Prof. UwB dr hab. Joanna Kuć

doświadczony logopeda ze specjalnością neurologopeda, językoznawca, glottodydaktyk, Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego i Stowarzyszenia Etyki Słowa, terapeuta metody K. Johansena, P. Dennisona, MNRI dr Swietłany Masgutowej, metody Warnkego R

Doświadczenie zawodowe w zakresie logopedii

Od 2019 r. – Szpital Wojewódzki w Siedlcach, Oddział Rehabilitacji Dziennej – neurologopeda
Od 2016 – Centrum Diagnozy i Terapii Logopedycznej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach od 2013 r. Niepubliczne Przedszkole „Bajkowa Kraina” – logopeda
od 2013 r. do marca 2018 r. Niepubliczne Przedszkole „Mały Europejczyk” – logopeda

Szkolenia z zakresu logopedii

– kinezjologia edukacyjna P. Dennisona 1 0 (17-18 stycznia 2004 r.)
– warsztaty naukowo-szkoleniowe „Logorytmika”, prowadzenie: dr Marta Walencik-Topiłko, Gdańsk, 6 marca 2005 r.
– zastosowanie ustno-twarzowej terapii regulacyjnej u dzieci z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, prowadzenie: dr Anna Regner z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 5-6 kwietnia 2008 r.
– zastosowanie najnowszych technologii w leczeniu osób z uszkodzonym słuchem – systemy implantów MED – El, prowadzenie: Katarzyna Golędzinowska – Clinic Support Manager Poland, 5 grudnia 2009 r.
– zaburzenia mowy w schizofrenii, prowadzenie: prof. dr hab. Tomasz Woźniak, 17 stycznia 2009 r.
– diagnoza i terapia dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera, prowadzenie: dr Marta Korendo, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Siedlce, 20-21 marca 2010 r.
– interpretacja wyników EEG mózgu dziecka, prowadzenie: dr n.med. Anna Witkowska, 6 listopada 2010 r.
– dyslalia ankyloglosyjną – o krótkim wędzidełku języka, wadliwej wymowie i skuteczności terapii, prowadzenie: dr Barbara Ostapiuk, 9-10 czerwca 2012 r. – niedyrektywne metody wspomagania rozwoju mowy na przykładzie programu Hanen Centre, prowadzenie: dr Katarzyna Kaczorowksa-Bray z Uniwersytetu Gdańskiego, 25 lutego 2013 r.
– terapia neurobiologiczna, prowadzenie: prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska, 15 grudnia 2013 r.
– psychologiczne aspekty stosowania implantów ślimakowych u dzieci i dorosłych, prowadzenie: dr Joanna Kobosko, Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, 13 czerwca 2014 r.
– diagnostyka i opieka audiologiczno-logopedyczna w genetycznie uwarunkowanych rzadkich zespołach wad wrodzonych z niedosłuchem (na przykładzie materiałów z Katedry i Kliniki Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu), dr B. Maciejewska, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, 28 maja 2015 r.
– integracja odruchów ustno-twarzowych st. II, Międzynarodowy Instytut dr S. Masgutowej, Warszawa 10-11.10.2015 r.
– interdyscyplinarne aspekty neurorehabilitacji osób dorosłych, Szpital im. Rydygiera w Krakowie, Wieliczka 28.11.2015 r.
– usprawnianie kompetencji komunikacyjnej w afazji. Zajęcia pokazowe z pacjentami, dr P. Wójcik-Topór, mgr M. Czarnkowska, mgr A. Lipa, Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie, Wieliczka 28.11.2015 r.
– metoda Warnkego – trening percepcji słuchowej, mowy i prawidłowej pisowni, 17-18.03.2016 r., BioMed, Warszawa – Johansen Indywidulana Stymulacja Słuchu, 20-23 października 2016 r., Warszawa, provider JIAS
– Ośrodek Opiekuńczo-Rehabilitacyjna „Tabita” Lux Med., Konstancin Jeziorna
– pacjenci z chorobami otępiennymi, afazją, zespołem zamknięcia i pragnozją
– postepowanie rehabilitacyjne, styczeń – czerwiec 2018 r.
– Instytut Matki i Dziecka, Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka, Wczesna interwencja neurologopedyczna, karmienie kliniczne, Warszawa, styczeń – czerwiec 2018 r.

Maria Mrozek

Lekarka, Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, ukończyła specjalizację z psychiatrii dzieci i młodzieży w Centrum Medycznym w Łańcucie

Joanna Jakubowska

Psycholog, psychoterapeuta systemowy rodzin, pedagog wykwalifikowany w zakresie profilaktyki oraz resocjalizacji Swoje kompetencje podnosi systematycznie uczestnicząc w kursach i szkoleniach. Miedzy innymi: „Podejście behawioralno – poznawcze w psychoterapii”, „Superwizja pracy terapeutycznej z rodzinami”, „Systemowa terapia rodzin”, „Stosowana analiza zachowania w pracy terapeutycznej z osobami z autyzmem”. Prywatnie szczęśliwa żona i mama.

Monika Skotni

Pedagog, profilaktyk, metodyk, animator

Ukończyła Uniwersytet Rzeszowski na kierunku: Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza z Pracą Socjalną. Doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą zdobywała już podczas studiów realizując praktyki zawodowe w internacie szkolnym i gimnazjum, staż unijny w SP ZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie na stanowisku asystent specjalisty ds. psychoterapii uzależnień oraz ds. profilaktyki, działając jako wolontariusz w Fundacji Pomocy Dzieciom i Młodzieży „Barka” oraz członek Międzywydziałowego Studenckiego Koła Naukowego „Familiologów” na Uniwersytecie Rzeszowskim.

Swoje doświadczenie wzbogacała licznymi kursami specjalistycznymi m.in. „Asertywność”, „Dyskalkulia”, „Rozwiązywanie konfliktów w szkole”, „Dziecko nadpobudliwe czy z ADHD”, „Kierownik wypoczynku, kierownik wycieczek szkolnych, wychowawców kolonijnych” i wiele innych. Wykładowca w Podkarpackim Centrum Usług Dydaktycznych oraz Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Od ukończenia studiów przez wiele lat pracowała zawodowo jako pedagog- profilaktyk w SP ZOZ Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie, pełniła tam również stanowisko sekretarza Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pracuje również jako trener, metodyk wszechstronnego rozwoju intelektu dzieci w oparciu o m.in. techniki szybkiego czytania i zapamiętywania w Akademii Nauki w Rzeszowie oraz jako animator imprez okolicznościowych, zielonych szkół, półkolonii zimowych i wakacyjnych oraz obozów letnich w Akademii Zabawy w Rzeszowie. Pracuje jako Kurator Społeczny w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, co (jak mówi) uczy dystansu i pokory do życia, jak również do pracy pedagogicznej jaką wykonuje, pokazuje rzeczywiste problemy, z którymi boryka się wiele rodzin, w tym dzieci i młodzież, z którymi spotyka się na co dzień w szkołach i innych placówkach.

„Dla mnie praca z dziećmi i młodzieżą to realizacja marzeń. Ponad 10-letnie doświadczenie pokazało mi, że pasja i radość pracy z drugim człowiekiem są warunkiem powodzenia, jednak cierpliwość, akceptacja i otwarte serce dla każdego to klucz, który otwiera drzwi do „uśmiechu szczęśliwego dziecka”.

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

Janusz Korczak