Diagnoza funkcjonalna, terapia zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD) - niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna Rzeszów Akademia Relacji

Diagnoza funkcjonalna: terapia ASD

Diagnoza funkcjonalna i terapia ASD – czy Twoje dziecko prawidłowo się rozwija?

Diagnoza funkcjonalna pozwoli określić na jakim poziomie znajdują się obecnie umiejętności rozwojowe dziecka w zestawieniu z umiejętnościami, jakie powinno osiągnąć w swoim wieku. Innymi słowy: ustali wiek rozwojowy w zestawieniu z wiekiem życia dziecka biorąc pod uwagę konkretne umiejętności.

Kiedy udać się z dzieckiem na diagnozę funkcjonalną?

  • Jeśli Twoje dziecko ma zdiagnozowane spektrum autyzmu lub inne zaburzenie/ opóźnienie rozwojowe
  • Jeśli zauważasz różnicę w funkcjonowaniu Twojego dziecka i jego rówieśników
  • Jeśli niepokoi Cię rozwój mowy / komunikacji Twojego dziecka
  • Jeśli Twoje dziecko ma problemy z rozwojem społecznym
  • Jeśli Twoje dziecko ma sztywne wzorce zabawy
  • Jeśli masz wrażenie, że Twoje dziecko nie reaguje na polecenia proste czy złożone

Jak wygląda diagnoza funkcjonalna?

W AKADEMII RELACJI przeprowadzamy diagnozę na podstawie kwestionariusza badań VB- MAPP. Badanie testem VB-MAPP trwa od 2 do 4, cotygodniowych, 60 minutowych spotkań. W zależności od możliwości dziecka i jego poziomu rozwoju. Rodzic aktywnie uczestniczy w badaniu i instruowany przez terapeutę – ocenia poziom umiejętności dziecka z własnej perspektywy. Specjalistyczną ocenę przeprowadza wykwalifikowany terapeuta. Na koniec, po zebraniu danych terapeuta zlicza wynik, analizuje, sporządza wykres poszczególnych umiejętności rozwojowych w zestawieniu z normą wiekową.

Rodzic po badaniu otrzymuje w formie książkowej wypełniony kwestionariusz, słupkowy wykres umiejętności oraz opis. Kwestionariusz przeznaczony jest łącznie na cztery kolejne badania. Badanie powinno być przeprowadzane co pół roku.

Jak wygląda terapia dzieci ze spektrum autyzmu?

Terapia ASD prowadzona jest w nurcie Stosowanej Analizy Zachowania pod profesjonalną superwizją certyfikowanego superwizora – doktor Moniki Suchowierskiej. Na podstawie diagnozy funkcjonalnej terapeuta tworzy Indywidualny Program Terapeutyczny dla dziecka, realizuje go na zajęciach oraz uczy rodzica systematycznie realizować go w domu.

Jak zapisać Dziecko na diagnozę funkcjonalną lub terapię ASD?

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie: 696 999 961 oraz mailowo: kontakt@akademia-relacji.com

Cena diagnozy i terapii ASD w poradni Akademia Relacji Rzeszów

Zapoznaj się z naszym cennikiem.