Diagnoza i terapia integracji sensorycznej - niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna Rzeszów Akademia Relacji

Diagnoza i terapia integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna (SI) – na czym polega?

Integracja sensoryczna – inaczej przetwarzanie sensoryczne, u większości osób przebiega automatycznie. Dlatego też często nie zdajemy sobie sprawy z wagi prawidłowego funkcjonowania tego procesu. Polega on na odbieraniu z otoczenia lub naszego ciała, bodźców sensorycznych (dotykowych, słuchowych, węchowych, słuchowych i smakowych), które docierają do naszych zmysłów, w kolejnym etapie analizowaniu ich przez Ośrodkowy Układ Nerwowy oraz adekwatnym do sytuacji reagowaniu. Jeśli integracja sensoryczna przebiega bez zakłóceń – mamy możliwość zarówno sprawnego funkcjonowania w otaczającym świecie jak i adaptacji do zmiennych warunków otoczenia. Ostatecznymi umiejętnościami harmonijnie przebiegającej integracji sensorycznej są:

 • koncentracja uwagi,
 • organizacja i porządkowanie wrażeń oraz odpowiednie reagowanie na nie,
 • nauka (czytanie, pisanie, liczenie),
 • wykonywanie skomplikowanych czynności ruchowych,
 • samokontrola,
 • poczucie własnej wartości,
 • myślenie abstrakcyjne i rozumowanie,
 • dominacja półkul mózgowych i stron ciała.

Jak zachowuje się dziecko z zaburzeniami integracji sensorycznej?

Dziecko, u którego integracja sensoryczna jest zaburzona, może zachowywać się niespokojne i płaczliwie. Co więcej może mieć problemy z zaśnięciem i często się wybudzać. Z kolei w szkole może być postrzegane jako nieposłuszne lub niewychowane ze względu na swoje zachowanie, które jest po prostu wynikiem zaburzeń, a nie złej woli. Co więcej, może wykazywać nadmierną wrażliwość na bodźce sensoryczne lub odwrotnie – niedostateczną na nie reakcję, co wpływa na jego interakcje z otoczeniem. Przykładowo, niektóre zachowania, takie jak unikanie kontaktu wzrokowego, problemy z równowagą i koordynacją, czy nadmierna reakcja na zwykły dotyk, mogą świadczyć właśnie o tym, że integracja sensoryczna jest zakłócona.

Dla kogo terapia integracji sensorycznej?

Terapia SI wskazana jest dla dzieci:

 • silnie pożądających: podnoszenia lub pchania ciężkich przedmiotów, dotykania wszystkich i wszystkiego, mocnego przytulania
 • nadmiernie ruchliwych, ciągle poszukujących nowych aktywności ruchowych
 • często potykających się, przewracających, nie zauważających przedmiotów stojących na ich drodze
 • mających trudności z jazdą na rowerze
 • mających trudności z czynnościami manualnymi i samoobsługą (jedzeniem, piciem, rysowaniem, cięciem nożyczkami, zapinaniem guzików, sznurowaniem butów)
 • z nadwrażliwością dotykową. Przesadnie reaguje już przy drobnych urazach. Stroni przykładowo przed: czesaniem, myciem głowy, myciem zębów, dotykiem innych, chodzeniem boso po trawie i pasku, różnymi fakturami ubrań, metkami; dotykiem innych, głaskaniem, dotykaniem różnych cieczy, faktur.
 • z nadwrażliwością / niedowrażliwością wzrokową. Zapatruje się na określone kształty, ruchy, światła. Nie lubi patrzeć na określone kształty, ruchy, światła, obserwujących kątem oka.
 • z nadwrażliwością dźwiękową. Żle toleruje: odgłosy odkurzacza, blendera, kosiarki, płaczące dzieci, klaksony samochodowe, szczekające psy, określone wysokie lub niskie dźwięki, śmiech, krzyk, rozmowy, śpiew.
 • z nadwrażliwością / niedowrażliwością powonienia. Zwraca szczególną uwagę na zapachy, chce wąchać lub dotykać rzeczy, które widzi. Nie znosi na przykład intensywnego zapachu perfum, dezodorantów. Lubi wąchać włosy lub skórę głowy.
 • nie lubiących baraszkownia, nadmiernie spokojnych
 • mających wahania nastroju, łatwo przechodzi od śmiechu do płaczu
 • z trudnościami ze snem

Jak wygląda diagnoza SI?

W AKADEMII RELACJI diagnoza SI odbywa się u nas w czasie 3 do 4, cotygodniowych, 60 minutowych spotkań. Ilość spotkań zależy od możliwości psychofizycznych dziecka oraz ilości informacji przekazywanych przez rodziców w trakcie rozmowy i wypełniania arkuszy diagnostycznych. Podczas pierwszego spotkania przeprowadzamy wywiad z rodzicami dotyczący rozwoju oraz szczegółowo obserwujemy zachowania dziecka. Następnie przeprowadzamy testy oceniające, jak rozwija się integracja sensoryczna i jej procesy. W zależności od indywidualnych uwarunkowań dziecka są to 1 lub 2 spotkania. Na kolejnym spotkaniu przedstawiamy oraz omawiamy pisemną diagnozę i plan terapii. Dodatkowo przekazujemy zalecenia przygotowane dla rodziców do pracy z dzieckiem w domu.

Uwzględniamy także aktualne diagnozy wykonane przez innych specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia.

Jak wygląda terapia SI?

Terapia przebiega w trybie indywidualnym, co zwiększa skuteczność podejmowanych oddziaływań. Zawsze zajęcia prowadzimy z udziałem rodzica / opiekuna. Terapia jest spójna z zaleceniami wynikającymi z diagnozy. Zajęcia dostosowujemy do indywidualnych potrzeb i możliwości danego dziecka.

Jak zapisać dziecko na diagnozę lub terapię integracji sensorycznej?

Zgłoszenia w poradni psychologiczno-pedagogicznej Akademia Relacji w Rzeszowie przyjmujemy telefonicznie: 696 999 961 lub mailowo: