Diagnoza i terapia integracji sensorycznej - niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna Rzeszów Akademia Relacji

Diagnoza i terapia integracji sensorycznej

Integracja sensoryczna (SI)

Inaczej przetwarzanie sensoryczne u większości osób przebiega automatycznie, dlatego też nie zdajemy sobie sprawy z wagi prawidłowego funkcjonowania tego procesu. Polega on na odbieraniu z otoczenia lub naszego ciała, bodźców sensorycznych (dotykowych, słuchowych, węchowych, słuchowych i smakowych), które docierają do naszych zmysłów, w kolejnym etapie analizowaniu ich przez Ośrodkowy Układ Nerwowy oraz adekwatnym do sytuacji reagowaniu. Jeśli ta umiejętność przebiega bez zakłóceń- mamy możliwość zarówno sprawnego funkcjonowania w otaczającym świecie jak i adaptacji do zmiennych warunków otoczenia. Ostatecznymi umiejętnościami harmonijnie przebiegającej integracji sensorycznej są: koncentracja uwagi, organizacja i porządkowanie wrażeń oraz odpowiednie reagowanie na nie, nauka (czytanie, pisanie, liczenie), wykonywanie skomplikowanych czynności ruchowych, samokontrola, poczucie własnej wartości, myślenie abstrakcyjne i rozumowanie, dominacja półkul mózgowych i stron ciała.

Dla kogo SI?

– dla dzieci silnie pożądających: podnoszenia lub pchania ciężkich przedmiotów, dotykania wszystkich i wszystkiego, mocnego przytulania

– dla dzieci nadmiernie ruchliwych, ciągle poszukujących nowych aktywności ruchowych

– dla dzieci często potykających się, przewracających, nie zauważających przedmiotów stojących na ich drodze

– dla dzieci mających trudności z jazdą na rowerze

– dla dzieci mających trudności z czynnościami manualnymi i samoobsługą (jedzeniem, piciem, rysowaniem, cięciem nożyczkami, zapinaniem guzików, sznurowaniem butów)

– dla dzieci z nadwrażliwością dotykową (przesadnie reagujących już przy drobnych urazach; stroniących przed: czesaniem, myciem głowy, myciem zębów, dotykiem innych, chodzeniem boso po trawie i pasku, różnymi fakturami ubrań, metkami; dotykiem innych, głaskaniem, dotykaniem różnych cieczy, faktur)

– dla dzieci z nadwrażliwością/ niedowrażliwością wzrokową (zapatrujących się na określone kształty, ruchy, światła; nie lubiących patrzeć na określone kształty, ruchy, światła, obserwujących kątem oka)

– dla dzieci z nadwrażliwością dźwiękową (źle toleruje: odgłosy odkurzacza, blendera, kosiarki, płaczące dzieci, klaksony samochodowe, szczekające psy, określone wysokie lub niskie dźwięki, śmiech, krzyk, rozmowy, śpiew)

– dla dzieci z nadwrażliwością/ niedowrażliwością powonienia (zwracających szczególną uwagę na zapachy, chcących wąchać lub dotykać rzeczy, które widzą; znoszących intensywny zapach perfum, dezodorantów, innych; lubiących wąchać włosy lub skórę głowy)

– dla dzieci nie lubiących baraszkownia, nadmiernie spokojnych

– dla dzieci mających wahania nastroju, łatwo przechodzi od śmiechu do płaczu

– dla dzieci z trudnościami ze snem

Jak wygląda diagnoza SI?

W AKADEMII RELACJI diagnoza SI odbywa się u nas w czasie 3 do 4, cotygodniowych, 60 minutowych spotkań. Podczas pierwszego spotkania przeprowadzany jest wywiad z rodzicami dotyczący rozwoju oraz szczegółowa obserwacja zachowań dziecka. Na następnych przeprowadzane są testy oceniające rozwój procesów integracji sensorycznej. W zależności od indywidualnych uwarunkowań dziecka- 1 lub 2 spotkania. Kolejne spotkanie to przedstawienie oraz omówienie pisemnej diagnozy, przedstawienie planu terapii oraz zaleceń przygotowanych dla rodziców do pracy z dzieckiem w domu.

Uwzględniamy także aktualne diagnozy wykonane przez innych specjalistów posiadających odpowiednie uprawnienia.

Jak wygląda terapia SI?

Terapia przebiega w trybie indywidualnym, co zwiększa skuteczność podejmowanych oddziaływań. Zawsze zajęcia prowadzone są z udziałem rodzica/ opiekuna. Terapia jest spójna z zaleceniami wynikającymi z diagnozy. Zajęcia dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i możliwości danego dziecka.

Jak zapisać Dziecko na diagnozę lub terapię SI?

Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie: 696 999 961 lub mailowo:  

Posted in .