Diagnoza i terapia metodą Warnkego - niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna Akademia Relacji w Rzeszowie

Diagnoza i terapia metodą Warnkego

Trening słuchowy, wzrokowy i motoryczny. Blisko 15% dzieci w wieku szkolnym ma trudności z uczeniem się, pisaniem oraz czytaniem. Z najnowszych badań wynika, iż coraz częściej problemy te związane są z deficytem w zakresie percepcji oraz czynności ruchowych. Dzięki stosowanej na całym świecie metodzie Warnkego trafnie, indywidualnie diagnozujemy te deficyty, a w terapii oddziałujemy wielokierunkowo angażując nie tylko wzrok i słuch, ale także funkcje motoryczne.  

Dla kogo metoda Warnkego?

  • dla osób mających trudności w nauce
  • dla osób z problemem w czytaniu i pisaniu
  • dla osób z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (APD)
  • dla osób z problemami logopedycznymi
  • dla osób z  grupy ryzyka dysleksji rozwojowej
  • dla osób ze zdiagnozowaną dysleksją
  • dla osób z problemami w lateralizacji
  • dla osób doświadczających problemów wynikających z przebytych uszkodzeń mózgu

Jak wygląda diagnoza metodą Warnkego?

Diagnoza metodą Warnkego trwa od 45-60 minut, przy pomocy aparatury Audio4Lab oraz innych narzędzi diagnostycznych. Terapeuta sprawdza wówczas 14 funkcji podstawowych, które wpływają na rozwój mowy, naukę czytania i pisania.

Kolejnym korkiem diagnozy jest porównanie otrzymanych wyników z normami dla grupy wiekowej, a na podstawie tego tworzy się plan terapii z zaznaczeniem poziomów treningu. Rodzic otrzymuje kompletną, wyczerpującą diagnozę określającą poziom funkcjonowania dziecka.

14 kroków diagnostycznych

1: Próg kolejności wzrokowej
2: Próg kolejności słuchowej
3: Słyszenie kierunkowe.
4: Różnicowanie tonów
5: Synchroniczne wystukiwanie rytmu
6: Czas reakcji z wyborem
7: Rozpoznawanie wzorca częstotliwości i czasu
8: Koordynacja oko-ręka
9: Czytanie pseudotekstów
10: Zdolność do krótkotrwałego zapamiętywania sylab
11: Selektywność percepcji
12: Spostrzeganie dynamiczne
13: Współpraca obuoczna
14: Literowanie wzrokowe

Jak wygląda terapia metodą Warnkego?

Cele oraz formę terapii terapeuta ustala na podstawie diagnozy. W czasie terapii w gabinecie, przy pomocy urządzenia Audio4Lab, ćwiczymy 8 funkcji podstawowych oraz  prowadzimy trening lateralny, który ma na celu ćwiczenie współpracy obu półkul mózgowych. Terapia odbywa się co najmniej raz  w tygodniu. Najlepsze efekty uzyskiwane są przy połączeniu treningu w gabinecie oraz treningu w domu

Posted in .