Diagnoza i terapia przetwarzania słuchowego – metoda Johansena

Diagnoza w Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena opiera się na badaniu audiometrii tonalnej oraz testach mowy utrudnionej w teście dychotycznym – istotnych dla procesu uczenia się aspektów prawidłowego przetwarzania bodźców słuchowych. Stymulacja słuchowa dr. Kjelda Johansena poprawia przetwarzanie bodźców słuchowych i przedsionkowych, jeśli u dziecka występują centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego (CAPD). Oznacza to, że pacjent nie przetwarza właściwie dźwięków na poziomie fonologicznym i nie ma możliwości pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego przy prawidłowym jego odbiorze w strukturach obwodowych. U podłoża tego schorzenia leżą zaburzenia funkcjonowania neuronów drogi słuchowej od jądra ślimakowego do kory słuchowej. Innymi słowy, osoba z CAPD przy dobrym słuchu fizjologicznym nie jest w stanie przetworzyć (zdekodować) odpowiednio sygnałów dźwiękowych.

Dla kogo?

Dla dzieci, które:

 • mają zaburzeniami przepływu informacji między półkulami mózgu (lateralizacja półkul mózgowych)
 • mają trudności ze skupieniem uwagi na komunikatach werbalnych
 • mają trudności z lokalizacją źródła dźwięku
 • mają trudności z rozpoznawaniem bodźców dźwiękowych (głosek o niskich lub wysokich częstotliwościach)
 • mają trudności z brakiem umiejętności rozumienia mowy zniekształconej
 • mają trudności z brakiem rozumienia mowy w hałasie
 • są wrażliwe na hałas
 • mają trudności z zaburzeniami czytania i pisania (ryzyko dysleksji)
 • mają trudności z brakiem zablokowania dostępu niechcianych bodźców akustycznych
 • mają trudności z brakiem rozumienia długich czy skomplikowanych poleceń i instrukcji słownych
 • mają trudności z brakiem zapamiętywania informacji przekazywanej słownie (pamięć świeża i trwała)
 • mają trudności z nieprzewidywalną reakcją na informacje słuchowe
 • mają trudności z dobrą organizacją
 • przejawiają niższy poziom inteligencji werbalnej niż iloraz inteligencji wykonawczej.

Konsekwencją wymienionych trudności mogą być zaburzenia emocjonalne oraz maskowanie deficytów w postaci „ciągłego gadania” lub odwrotnie – „zawieszek”. W związku z CAPD często pojawiają się u dziecka trudności w rozwoju mowy, prawidłowej artykulacji, uczeniu się, nauce czytania (analiza i synteza głoskowa, tempo czytani), koncentracji uwagi, konstruowaniu wypowiedzi pisemnych, pisaniu ze słuchu. W klasie dzieci z tym zaburzeniem mogą z powodu nieśmiałości i niskiej samooceny być wycofane społecznie.

Terapia słuchowa Johansena poprawia:

 • zdolność utrzymywania uwagi i koncentracji na wypowiedziach ustnych
 • czytanie
 • rozumienie mowy
 • artykulację
 • komunikację w grupie
 • samoocenę
 • harmonizuje napięcie mięśniowe, co wpływa na postawę ciała,
 • utrzymanie równowagi
 • koordynację ruchów
 • motorykę.

Zaletą metody jest fakt, że program terapeutyczny w formie indywidualnie filtrowanej muzyki instrumentalnej nagrywany jest na płyty CD do słuchania w domu codziennie przez 10 minut przez słuchawki. Postępy terapii kontrolowane są co 4, 6 do 8 tygodni (zależnie od wieku i deficytu przetwarzania). Za każdym razem dziecko otrzymuje nową specjalnie dla niego przygotowaną płytę CD z programem terapeutycznym. Program stymulacji trwa 6–10 miesięcy w zależności od przypadku. Muzyka stymuluje cały mózg, powoduje, że pracują te jego obszary, które dotychczas nie funkcjonowały dobrze.

Posted in .