Diagnoza i terapia psychologiczna - niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna Rzeszów Akademia Relacji

Diagnoza i terapia psychologiczna

Czym jest diagnoza psychologiczna?

Diagnoza psychologiczna to początkowy, niezbędny element procesu leczenia, polega na rozpoznawaniu psychologicznych mechanizmów funkcjonowania osoby badanej. Przeprowadzamy ją w oparciu o odpowiednie narzędzia diagnostyczne (wywiad psychologiczny, obserwację, kwestionariusze, testy). Podczas diagnozy specjalista ocenia zarówno deficyty, jak i mocne strony, zasoby osoby badanej. Jedną z form diagnozy psychologicznej jest badanie ilorazu inteligencji. Terapia psychologiczna dla dziecka jest możliwa tylko po wcześniejszej diagnozie.

Dla kogo diagnoza psychologiczna?

Dla dzieci i młodzieży:
– z trudnościami w funkcjonowaniu społecznym,
– emocjonalnym,
– z problemami w uczeniu się,
– z deficytami koncentracji i uwagi.

Diagnoza psychologiczna jest skierowana dla dzieci i młodzieży, którzy borykają się z takimi trudnościami jak:

???? problemy ze snem

???? problemy z odżywianiem

???? zaburzenia nastroju

???? agresja

???? zaburzenia pamięci

???? brak koncentracji


Diagnoza psychologiczna dla dziecka jest niezbędna w przypadku niepokojących objawów występujących (problemy ze snem, odżywaniem, zaburzenia nastroju, agresja, zaburzenia pamięci).

Zrozumienie, wsparcie, rozwój to kluczowe cechy charakteryzujące naszą placówkę ???? która pomaga i wspiera w osobistym rozwoju dzieci i młodzież.

Badanie ilorazu inteligencji dziecka

W Akademii RELACJI wykonujemy diagnostyczne badanie intelektu (ilorazu inteligencji). Pozwala ono określić poziom inteligencji badanej osoby, ustalić zakres sprawności funkcji poznawczych (percepcja wzrokowa, uwaga selektywna, pamięć fonologiczna, pamięć wzrokowo-przestrzenna, rozumowanie przestrzenne, rozumowanie pojęciowe, pamięć słuchowa), oraz pięć kompetencji (umiejętności psychomotoryczne, kompetencje społeczno – emocjonalne, matematyka, język, motywacja osiągnięć). Poszczególne podtesty są urozmaicone i interesujące dla osób badanych.

Jak wygląda badanie ilorazu inteligencji?

Badanie przeprowadzamy Skalą Inteligencji i Rozwoju dla Dzieci IDS. Badanie przeprowadza psycholog z dzieckiem (bez obecności rodzica). Aby wynik testu był wiarygodny prosimy upewnić się, że dziecko przed badaniem jest wypoczęte, w dobrej kondycji psychofizycznej. Badanie trwa od 1,5 do 2 godzin. W razie potrzeby (ze względu na  uwarunkowania indywidualne dziecka) psycholog decyduje o podzieleniu badania i umawia się na inny termin. Na koniec, po zebraniu danych, specjalista przeprowadza analizę wyników oraz sporządza pisemną opinię.

Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży

Terapia psychologiczna dzieci odbywa się w obecności rodzica. Forma spotkania jest zależna od wcześniej postawionej diagnozy. Czas trwania sesji terapeutycznej to 60 minut.

Warto zauważyć, że naukowcy podkreślają zasadność udziału rodziców w terapii psychologicznej dzieci i nastolatków. Aktywne uczestnictwo w terapii pociechy przyczynia się nie tylko do łagodzenia niepokojących objawów osoby młodej. Co warto podkreślić, daje też rodzicom możliwość poznania perspektywy swojego dziecka i praktyczne umiejętności pomocy.

Cena diagnozy i terapii w poradni psychologiczno-pedagogicznej Akademia Relacji Rzeszów

Zapoznaj się z naszym cennikiem

Diagnoza i terapia psychologiczna Rzeszów