Terapia dysfagii i zaburzeń karmienia

Dysfagia to zaburzenia połykania, które uniemożliwiają bądź znacząco utrudniają przyjmowanie pokarmów. Należy wyróżnić dysfagię przełykową oraz przedprzełykową. O dysfagii przełykowej (górnej, ustno-gradłowej) możemy mówić, gdy trudności w przełykaniu kęsa pokarmu pojawiają się na odcinku: jama ustna – gardło. O dysfagii górnej może świadczyć wyciek śliny lub pokarmu z jamy ustnej, a także zaleganie pokarmu, śliny w jamie ustnej. Dysfagia przełykowa występuje u chorych, u których występują problemy z połykaniem, czyli przesuwaniem pokarmu w przełyku, a czasem nawet przełykaniem śliny. Objawem dysfagii przełykowej jest krztuszenie się, dławienie, kaszel, może pojawić się odruch wymiotny, pokarm może przedostać się do nosa bądź dróg oddechowych.

Dla kogo?

Dla dzieci:

 • mających problem z przyjmowaniem pokarmów
 • krztuszących się, dławiących, kaszlących przy próbach przyjmowania posiłku
 • mających odruch wymiotny podczas spożywania posiłków
 • „niejadków”

Jak wygląda terapia dysfagii i zaburzeń karmienia?

 • ocena bezpieczeństwa i funkcjonalności karmienia
 • screening (VVST, Eat 10)
 • ocena motoryki orofacjalnej, zakresu ruchu, siły mięśniowej, rozkładu napięcia mięśniowego, reakcji odruchowych, nawyków ruchowych
 • ocena techniki karmienia (FOIS)
 • ocena toru oddychania
 • ocena efektywności karmienia
 • ocena zachowania podczas karmienia
 • kompensacja (pozycjonowanie i manewry)
 • adaptacja (zmiana warunków żywieniowych) i rehabilitacja – ustalenie etiologii dysfagii – problem motoryczny czy sensoryczny?
Posted in .