Terapia metodą biofeedback

Biofeedback to rodzaj terapii, w której przy pomocy czujnika EEG i/lub czujnika bicia serca, oddechu, reakcji galwanicznej skóry, terapeuta odczytuje fizjologiczne parametry pacjenta, który z kolei w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu oraz pozostałych reakcji fizjologocznych, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej, a on sam był bardziej zrelaksowany, skoncentrowany i świadomy tego, co dzieje się w jego organizmie. W przypadku EEG-biofeedback sygnał z jednego punktu/czujnika na głowie pacjenta jest przetwarzany na przyjazną dla pacjenta postać graficzną, w przypadku osób dorosłych lub starszych dzieci jest to wykres, dla dzieci młodszych są przygotowane animacje, gry czy filmy. Dzięki tej informacji zwrotnej pacjent wie, kiedy jest skoncentrowany, a kiedy już nie. Pozwala to nauczyć się odczytywać reakcje własnego mózgu i tak modyfikować jego pracę, aby funkcjonował efektywnie, wtedy, gdy jest to niezbędne, np. podczas nauki lub lekcji.

Dla kogo?

Dla dziecka, które:

 • ma nadpobudliwość psycho – ruchową
 • jest niespokojne
 • jest hałaśliwe
 • bywa agresywne
 • łatwo się męczy
 • ma trudności ze skoncentrowaniem się na nauce, zabawie
 • ma trudności z nauką
 • czeka go egzamin, matura…
 • nie ma przeciwwskazać neurologicznych do treningu
 • ma ukończone 6 lat

Jak wygląda terapia

Biofeedback to trening mózgu, który wymaga współpracy pomiędzy trenerem, a pacjentem. Zadaniem pacjenta jest wpatrywanie się w ekran monitora, stosowanie się do poleceń terapeuty i budowanie prawidłowego wzorca fal, a tym samym stanu skupienia.

Na co wpływa:

 • poprawia szybkość uczenia się
 • jest pomocna w terapii  dysleksji, dysortografii
 • pomaga osobom, które chcą poprawić wyniki w dziedzinach wymagających koncentracji (sport, muzyka)
 • pomaga w sytuacji stresu, niepokoju, lęku
Posted in .