Terapia pedagogiczna - niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna Rzeszów Akademia Relacji

Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to szereg działań, mających na celu stymulowanie rozwoju
dziecka w sferach wymagających wsparcia. Zajęcia mają charakter wyrównawczy, polegający
na korygowaniu i eliminowaniu trudności a także przyczyn niepowodzeń przedszkolnych
i szkolnych.

Celem terapii pedagogicznej jest przede wszystkim:

  • rozwijanie zdolności intelektualnych,
  • usprawnianie funkcji motorycznych a także koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • doskonalenie logicznego myślenia,
  • rozwijanie umiejętności matematycznych,
  • poprawa koncentracji uwagi,
  • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach dziecka


Terapia pedagogiczna pozwala również na rozwijanie umiejętności z zakresu pisania, czytania i liczenia. Jest także świetnym przygotowaniem przed rozpoczęciem przygody ze
szkołą.

Dla terapii pedagogicznej niezwykle ważnym elementem jest ocena rozwoju każdego
dziecka. Poradnia Akademia Relacji diagnozuje poziom funkcjonowania wykorzystując KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego, ustalając czy dane dziecko rozwija się zgodnie z
oczekiwaniami rozwojowymi. W ten sposób określane są również sfery wymagające wsparcia.

Plan terapii przygotowywany jest dla każdego uczestnika, indywidualnie w zależności
od potrzeb i możliwości. W Poradni „Akademia Relacji” specjaliści dobierają odpowiednie środki i metody, które w skuteczny sposób przyczyniają się do osiągania
celów. Są one kreatywne i atrakcyjne dla dziecka.

Posted in .