Terapia pedagogiczna - niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna Rzeszów Akademia Relacji

Terapia pedagogiczna

Co to jest terapia pedagogiczna?

Terapia pedagogiczna to szereg działań, mających na celu stymulowanie rozwoju dziecka w sferach wymagających wsparcia. Zajęcia mają charakter wyrównawczy, polegający na korygowaniu i eliminowaniu trudności a także przyczyn niepowodzeń przedszkolnych
i szkolnych.

Celem terapii pedagogicznej jest przede wszystkim:

  • rozwijanie zdolności intelektualnych,
  • usprawnianie funkcji motorycznych a także koordynacji wzrokowo-ruchowej,
  • doskonalenie logicznego myślenia,
  • rozwijanie umiejętności matematycznych,
  • poprawa koncentracji uwagi,
  • wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach dziecka


Terapia pedagogiczna pozwala również na rozwijanie umiejętności z zakresu pisania, czytania i liczenia. Jest także świetnym przygotowaniem przed rozpoczęciem przygody ze
szkołą.

Dla terapii pedagogicznej niezwykle ważnym elementem jest ocena rozwoju każdego dziecka. W związku z tym Poradnia Akademia Relacji w Rzeszowie diagnozuje poziom funkcjonowania wykorzystując KORP – Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego, ustalając czy dane dziecko rozwija się zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi. W ten sposób określane są również sfery wymagające wsparcia.

Plan terapii pedagogicznej

Plan terapii pedagogicznej przygotowywany jest dla każdego uczestnika, indywidualnie w zależności od potrzeb i możliwości. W Poradni „Akademia Relacji” w Rzeszowie specjaliści dobierają odpowiednie środki i metody, które w skuteczny sposób przyczyniają się do osiągania celów. Są one kreatywne i atrakcyjne dla dziecka.

Terapia pedagogiczna – cena w poradni psychologiczno-pedagogicznej Akademia Relacji Rzeszów

Zapoznaj się z naszym cennikiem.

Nie czekaj – pomóż swojemu dziecku!