Kurs „Łatwiej i lepiej się uczę, bo szybko czytam”

ADRESACI

 • uczniowie z klas 2 – 3 szkoły podstawowej,
 • dzieci z problemami dyslektycznymi,
 • dzieci, którym zależy na poprawie koncentracji,
 • dzieci, którym zależy na łatwiejszym zapamiętywaniu i szybkim uczeniu się.

RAMOWY PROGRAM:

 1. 5 technik szybkiego czytania ze zrozumieniem.
 2. 6 technik pamięciowych.
 3. 3 sposoby efektywnego notowania.
 4. Doskonała strategia uczenia się i system powtórkowy.
 5. Wszechstronny trening pamięci
 6. Wzmocnienie koncentracji.
 7. Skuteczne planowanie i organizacja czasu.
 8. Techniki relaksacyjne i motywacyjne.

EFEKTY:

 1. Dziecko czyta nawet 10 razy szybciej.
 2. Dziecko umie świetnie skoncentrować się na celu.
 3. Dziecko zapamiętuje więcej, łatwiej i na dłużej.
 4. Dziecko umie uczyć się szybko, także języków obcych.
 5. Dziecko z problemami dyslektycznymi czyta szybko ze zrozumieniem.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 1. Kurs „Łatwiej i lepiej się uczę, bo szybko czytam” to 31 zajęć warsztatowych dla dzieci i do 4 spotkań dla rodziców.
 2. Zajęcia z dziećmi odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 minut.
 3. Cena Kursu: 230 zł miesięcznie (w cenie komplet materiałów i pomocy dydaktycznych oraz warsztaty dla rodziców).
Prowadzący

Beata Kwiecińska – Pintos – licencjonowany trener Akademii Edukacji, ekspert technik efektywnego uczenia się i pracy z tekstem. Wierzy w nowoczesną edukację. Na co dzień obala mit geniuszu<br>dowodząc, że każdy – bez względu na wiek i swoje dotychczasowe doświadczenia z nauką może osiągać swoje cele czytając nawet 10 razy szybciej oraz ucząc się łatwiej, lepiej i z przyjemnością.
Prowadzi podkarpacki ośrodek EDU – Szkoła szybkiego czytania i technik pamięciowych. Kocha pracę<br>z dziećmi i młodzieżą.

Kurs „Turbo Czytanie i Efektywna Nauka”

ADRESACI

 • uczniowie z klas 4 – 6 szkoły podstawowej,
 • dzieci z problemami dyslektycznymi,
 • dzieci, które potrzebują wzmocnić swoją koncentrację,
 • dzieci, które chcą nauczyć się, jak się uczyć szybko i z przyjemnością, a przy tym pamiętać na długo,
 • dzieci, którym zależy na poprawie dotychczasowych wyników w nauce lub utrzymaniu wysokiego
  poziomu przy jednoczesnym skróceniu czasu uczenia się.

RAMOWY PROGRAM:

 1. 5 technik szybkiego czytania ze zrozumieniem.
 2. 6 technik pamięciowych.
 3. 3 sposoby efektywnego notowania.
 4. Doskonała strategia uczenia się i system powtórkowy.
 5. Wszechstronny trening pamięci
 6. Wzmocnienie koncentracji.
 7. Skuteczne planowanie i organizacja czasu.
 8. Techniki relaksacyjne i motywacyjne.

EFEKTY:

 1. Dziecko czyta nawet 10 razy szybciej.
 2. Dziecko umie świetnie skoncentrować się na celu.
 3. Dziecko zapamiętuje więcej, łatwiej i na dłużej.
 4. Dziecko umie uczyć się szybko, także języków obcych.
 5. Dziecko z problemami dyslektycznymi czyta szybko ze zrozumieniem.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 1. Kurs „Turbo Czytanie i Efektywna Nauka” to 31 zajęć warsztatowych dla dzieci i do 4 spotkań
  dla rodziców.
 2. Zajęcia z dziećmi odbywają się raz w tygodniu i trwają 90 minut.
 3. Zajęcia w mini grupach do 6 osób.
 4. Cena Kursu: 260 zł miesięcznie (w cenie komplet materiałów i pomocy dydaktycznych oraz
  warsztaty dla rodziców).
PROWADZĄCY

Beata Kwiecińska – Pintos – licencjonowany trener Akademii Edukacji, ekspert technik efektywnego uczenia się i pracy z tekstem. Wierzy w nowoczesną edukację. Na co dzień obala mit geniuszu dowodząc, że każdy – bez względu na wiek i swoje dotychczasowe doświadczenia z nauką może osiągać swoje cele czytając nawet 10 razy szybciej oraz ucząc się łatwiej, lepiej i z przyjemnością. Prowadzi podkarpacki ośrodek EDU – Szkoła szybkiego czytania i technik pamięciowych. Kocha pracę z dziećmi i młodzieżą.

Kurs „Zhakuj swój mózg”

ADRESACI

 • uczniowie z klas 7 – 8 szkoły podstawowej,
 • uczniowie szkół średnich,
 • studenci,
 • osoby z problemami dyslektycznymi,
 • osoby, które potrzebują wzmocnić swoją koncentrację,
 • osoby, które mają trudności w sytuacjach stresowych w szkole,
 • osoby, które chcą nauczyć się, jak się uczyć szybko i z przyjemnością, a przy tym pamiętać na długo,
 • osoby, którym zależy na poprawie dotychczasowych wyników w nauce lub utrzymaniu wysokiego poziomu przy jednoczesnym skróceniu czasu uczenia się,
 • osoby, które chcą być świetnie przygotowane do egzaminu ósmoklasisty lub matury,

RAMOWY PROGRAM:

 1. 5 technik szybkiego czytania ze zrozumieniem.
 2. 6 technik pamięciowych.
 3. 3 sposoby efektywnego notowania.
 4. Doskonała strategia uczenia się i system powtórkowy.
 5. Wszechstronny trening pamięci
 6. Wzmocnienie koncentracji.
 7. Skuteczne planowanie i organizacja czasu.
 8. Techniki relaksacyjne i motywacyjne.
 9. Praca na dedykowanych materiałach oraz na podręcznikach uczniów.

EFEKTY:

 1. Uczeń czyta nawet 10 razy szybciej ze zrozumieniem.
 2. Uczeń umie właściwie zorganizować swój czas i określić priorytety.
 3. Uczeń umie świetnie skoncentrować się na celu.
 4. Uczeń zna strategie uczenia się i system powtórkowy i umie go stosować.
 5. Uczeń zna nowoczesne sposoby, narzędzia i metody efektywnego uczenia się i umie stosować je w rutynie codziennej pracy z podręcznikiem.
 6. Uczeń ma wzmocnioną pamięć roboczą, dzięki czemu zapamiętuje więcej i łatwiej; zna techniki uczenia się, dzięki którym może zapamiętywać wyuczony materiał trwale.
 7. Uczeń umie uczyć się szybko, także języków obcych.
 8. Uczeń z problemami dyslektycznymi czyta szybko ze zrozumieniem.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 1. Kurs „Zhakuj Swój Mózg” to 9 zajęć warsztatowych dla młodzieży.
 2. Zajęcia z dziećmi odbywają się raz w tygodniu i trwają 120 minut.
 3. Zajęcia w mini grupach do 6 osób.
 4. Cena Kursu: 960 zł (w cenie komplet materiałów i pomocy dydaktycznych oraz opieka poszkoleniowa).
PROWADZĄCY

Beata Kwiecińska – Pintos – licencjonowany trener Akademii Edukacji, ekspert technik efektywnego uczenia się i pracy z tekstem. Wierzy w nowoczesną edukację. Na co dzień obala mit geniuszu dowodząc, że każdy – bez względu na wiek i dotychczasowe doświadczenia z nauką może osiągać swoje cele czytając nawet znacznie szybciej oraz ucząc się łatwiej, lepiej i z przyjemnością.
Prowadzi podkarpacki ośrodek EDU – Szkoła szybkiego czytania i technik pamięciowych.
Kocha pracę z dziećmi i młodzieżą.