Zapraszamy na zajęcia WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

W Akademii Relacji mają Państwo możliwość zapisania dziecka na terapię w ramach WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA.

W naszej poradni specjaliści zajmujący się WWRD to pedagog, psycholog, neurologopeda, terapeuta SI oraz w razie potrzeby inni specjaliści.

Terapia WWRD to pomoc bezpłatna, finansowana ze środków publicznych.

Dla kogo WWRD?

Dla dzieci, u których zauważono niepokojące objawy w zakresie: komunikacji, mowy, umiejętności motorycznych, umiejętności społecznych.

W jakim wieku?

Od momentu wykrycia zaburzeń do podjęcia obowiązku szkolnego

W jaki sposób uzyskać?

Podstawą do rozpoczęcia WWRD jest opinia z publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej (jeśli mają Państwo wątpliwości w jaki sposób uzyskać opinię, prosimy o kontakt)

Posted in ogłoszenia.