BEZPŁATNA KONFERENCJA „EDUKACJA, TERAPIA I REWALIDACJA – ON-LINE. JAK NIE ZMARNOWAĆ CZASU PANDEMII”

Rolą każdego nauczyciela, pedagoga, terapeuty i psychologa jest dbanie o dobro ucznia lub podopiecznego. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 spowodowała znaczące ograniczenia w funkcjonowaniu placówek oświatowych, czy poradni psychologiczno-pedagogicznych. Ważne jest, aby w tej trudnej, kryzysowej sytuacji nie pozostawiać uczniów oraz podopiecznych bez należytego wsparcia, którego przecież tak na co dzień potrzebują.

Realizacja edukacji, terapii i rewalidacji nie jest zadaniem łatwym w tradycyjnej formie, co dopiero ich realizacja w formie on-line. Celem konferencji jest przedstawienie różnego podejścia do kwestii Edukacji, terapii i rewalidacji – ON-LINE. Prelegenci chcą pokazać, w jaki sposób można pracować z uczniem, podopiecznym oraz rodzicem.

Zapraszamy na bezpłatną konferencję, na której jako prelegenci wystąpią specjaliści, którzy prowadzą różnego rodzaju formy zajęć stacjonarnych oraz on-linowych. Uzupełnieniem konferencji są warsztaty 20.11.2020 – piątek 19.00-20.00 – Terapia on-line. w cenie 50 zł.


PROGRAM KONFERENCJI:

Czwartek – 19 listopad 2020 r.

18.00 – 18.10
Otwarcie konferencji – dr Artur Woźny
18.10 – 18.30
Edukacja, terapia i rewalidacja on-line
– zalety i wady – mgr Małgorzata Stopa-Wołowiec
18.30 – 19.00
Edukacja on-line. – mgr Joanna Obłoza
19.00 – 19.30
Terapia on-line – mgr Joanna Witkowska
19.30 – 20.00
Zajęcia rewalidacyjne on-line – mgr Katarzyna Bukała-Litwin
20.00 – 20.30
Czas na pytania i odpowiedzi

Warsztat 20.11.2020 – piątek 19.00-20.00 – Terapia on-line. 50 zł


Prelegenci:

Mgr Małgorzata Stopa – Wołowiec – Pedagog, psychoprofilaktyk społeczny, terapeuta zaburzeń zachowania, terapeuta pedagogiczny; diagnosta i terapeuta w zakresie autyzmu oraz integracji sensorycznej; terapeuta ręki; terapeuta metody Svietlany Masgutowej w części ustno- twarzowej; ciągle podnosi kwalifikacje na różnych szkoleniach i konferencjach. Od 14 lat pracuje w szkole jako pedagog –  terapeuta, rozwiązując liczne trudności wychowawcze. Pracowała w stowarzyszeniach realizując zadania z zakresu profilaktyki i terapii.  Współpracuje z licznymi placówkami poza oświatowymi oraz prywatnymi gabinetami specjalistycznymi (psycholog, terapeuta, psychiatra, logopeda).

Mgr Joanna Obłoza – Nauczycielka, trenerka, pasjonatką pracy z młodzieżą. Organizatorka i koordynatorka projektów edukacyjnych. Pracuje z dziećmi i młodzieżą prowadząc w aktywny sposób zajęcia naukowe, animacyjne oraz warsztaty kompetencji miękkich. Angażuje i szkoli wolontariuszy i nauczycieli do prowadzenia aktywnych zajęć w szkołach. Koordynatorka projektów edukacyjnych związanych z aktywną nauką przedmiotów ścisłych. Pasjonatka eksperymentów – wielokrotnie podczas pikników edukacyjnych prezentowała doświadczenia chemiczne szerokiemu gronu odbiorców. Prowadzi zajęcia z eksperymentami dla przedszkolaków i uczniów na różnych szczeblach edukacji. Miłośniczka aktywnych metod pracy z dziećmi i młodzieżą. Prowadzi z tego zakresu szkolenia dla nauczycieli oraz zajęcia na studiach podyplomowych Podkarpackiego Centrum Usług Dydaktycznych oraz Instytutu Studiów Podyplomowych w Chełmie i Lublinie. Od 2018 roku nauczycielka chemii wykorzystująca aktywne metody nauczania na co dzień.

Mgr Joanna Witkowska – Pedagog, psychoprofilaktyk (z pasji i wykształcenia) wykwalifikowany w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania, certyfikowany trener umiejętności społecznych TUS SST. Wykształcenie zdobywała na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Doskonaliła swój warsztat podczas wielorakich szkoleń, m.in. komunikacji alternatywnej PECS, terapii ręki, VB- MAPP Marka Sandberga, Modelu Pozytywnego Wspierania Zachowań wg G. LaVigne, terapii taktylnej. Praktykowała m.in. w Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku Fundacji na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwojowymi i Ich Rodzin w Warszawie. Terapeuta osób ze spektrum autyzmu oraz innymi niepełnosprawnościami. Pracuje w terapii indywidualnej oraz grupowej. Współpracuje z rodzicami i nauczycielami. Konsultuje szkoły oraz przedszkola w kwestii zachowań uczniów z ASD. Interesuje się szczególnie analizą oraz profilaktyką zachowań niepożądanych. Autorka szkoleń o tematyce zachowań kontekstowo niepoprawnych. Wieloletni wykładowca PCUD. Prywatnie: żona oraz mama dwójki dzieci.
Uwielbia wędrówki górskie, podróże, podziwianie świata z perspektywy roweru i namiotu, dobrą muzykę oraz fotografowanie.

Mgr Katarzyna Bukała- Litwin – Ukończony Uniwersytet Rzeszowski: Wydział Matematyczno- Przyrodniczy, nauczyciel fizyki i matematyki, edukacji wczesnoszkolnej, oligofrenopedagog, terapeuta dzieci i młodzieży z zaburzeniem ze spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi, dyrektor pedagogiczny w Niepublicznej Specjalnej Szkole Podstawowej SOLIS RADIUS w Rzeszowie, koordynator merytoryczny przedszkola specjalnego, trener TUS. Od 6 lat współpraca z uczelniami realizującymi studia podyplomowe w zakresie kształcenia specjalnego mi.in: Collegium Balticum Szczecińska Szkoła Wyższa), prowadzenie szkoleń Rad Pedagogicznych. Ukończone kursy i szkolenia m.in.; 3 stopniowy kurs terapii behawioralnej – Stosowana Analiza Zachowania, Stymulowanie umiejętności komunikacyjnych i zdolności skupienia uwagi u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu G.Davies, Szkolenie  HANDLE ®, VB- MAPP, Funkcjonalne wykorzystanie Stosowanej Analizy Zachowania, Picture Exchange Communication System, Sposoby pracy z dziećmi i dorosłymi osobami ze spektrum autyzmu – przejawiającymi zachowania problemowe – według modelu Pozytywnego Wspierania Zachowań (G.LaVigne) oraz szkolenia, warsztaty, konferencje związane z poszerzaniem wiedzy na temat zagadnień pedagogiki specjalnej, metod pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (spektrum autyzmu), zarządzania w oświacie, organizacji kształcenia specjalnego, rewalidacji i pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

Organizatorzy i wsparcie:

organizator

współorganizator

współorganizator

patronat medialny