Bezpłatna konferencja on-line „wczesne wspomaganie rozwoju dziecka jako start w Lepszą przyszłość”

Istotą konstruktywnego wsparcia dziecka na drodze jego rozwoju jest wczesne wychwycenie trudności, dysfunkcji, zaburzeń. Im wcześniej zdiagnozujemy problem i wdrożymy kierunkową, systematyczną terapię- tym większe szanse na wyrównanie deficytów rozwojowych dziecka oraz wyposażenie rodziców w kompetencje wychowawcze, edukacyjne, a także terapeutyczne.  Dlatego niezmiernie ważna jest wiedza, która pozwoli odróżnić zachowania świadczące o normie rozwojowej dziecka, od zachowań sugerujących zaburzenie.

Ogromna rola nauczycieli przedszkolnych w jak najwcześniejszym wychwyceniu deficytów dziecka i poinformowaniu o nich rodziców, którzy podejmą odpowiednie kroki.

Konferencja jest więc kierowana:

 • do dyrektorów przedszkoli, nauczycieli przedszkolnych
  Zgłębimy zagadnienie wczesnego wykrywania zaburzeń, dysfunkcji, nieprawidłowości u dzieci. Kiedy staranie się o WWRD jest uzasadnione.
  Zestawimy faktach i mity powstałe w tematyce WWRD.
 • rodziców 
  Krok po kroku poinstruujemy jakie działania są niezbędne dla uzyskania Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Jaka jest rola rodzica w procesie WWRD.
 • terapeutów oraz osób organizujących WWRD
  Czym jest WWRD w świetle aktualnych przepisów prawnych. Prawidłowa organizacja i przebieg.

Zapraszamy na bezpłatną konferencję, na której jako prelegenci wystąpią autorytety, specjaliści, praktycy.

PROGRAM II BEZPŁATNEJ KONFERENCJI ON-LINE
„WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA JAKO START W LEPSZĄ PRZYSZŁOŚĆ”

 • dla kogo?
 • jak zorganizować?
 • jak przebiega?
 • jaka jest rola rodzica?

Czwartek – 17 grudzień 2020 r.

18.00 – 18.10Otwarcie konferencji – dr Artur Woźny
18.10 – 18.40Wczesne wykrywanie nieprawidłowości, dysfunkcji, zaburzeń w rozwoju dziecka
– dr Monika Suchowierska-Stephany.
18.40 – 19.10Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – uzasadnienie i charakterystyka
– dr hab Tamara Cierpiałowska.
19.10 – 19.40Rola rodzica we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka – mgr Joanna Witkowska
19.40 – 20.10Czym jest WWRD w świetle aktualnych przepisów prawnych.
Prawidłowa organizacja i przebieg – mgr Dorota Dominik
20.10 – 20.40WWRD – Pytania i odpowiedzi

Uzupełnieniem konferencji są warsztaty:

18.12.2020
piątek
godz. 19.00-20.00
CO JEST NORMĄ, A CO ZABURZENIEM w rozwoju mowy i komunikacji u dziecka
– mgr Patrycja Juraszczyk. Cena: 50 zł
Zapisz się
21.12.2020
poniedziałek
godz. 19.00- 20.00
CO JEST NORMĄ, A CO ZABURZENIEM w rozwoju psycho-społecznym dziecka
– mgr Aneta Zawora. Cena: 50 zł
Zapisz się

PRELEGENCI

dr Monika Suchowierska-Stephany
Certyfikowany Analityk Zachowania, Superwizor Behawioralny PLTB; dyplom na Uniwersytecie w Kansas 2003r.; adiunkt w Uniwersytecie SWPS. Od 26 lat prowadzi terapię behawioralną dzieci z autyzmem; od 2005 roku jest Dyrektorem Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku; od 2007 – konsultantem w Fundacji KROK PO KROKU; od 2009 – konsultantem merytorycznym Niepublicznej Specjalnej Szkoły Podstawowej Krok po Kroku, a od 2017 – dyrektorem Niepublicznego Punktu Przedszkolnego KROK PO KROKU. Współautorka książek: „Analiza zachowania od A do Z” (2010), „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem” (2014), „Analiza zachowania. Vademecum” (2016). Publikuje w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, takich jak: „Psychologia Rozwojowa”, „Postępy Nauk Medycznych”, „International Journal of Psychology”.

dr hab. Tamara Cierpiałowska
Od ponad 20-lat pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Pedagogiki Specjalnej UP w Krakowie, a zarazem praktyk: (neuro)logopeda, surdopedagog i terapeuta SI. Współpracuje z ośrodkami doskonalenia nauczycieli, prowadzi warsztaty dla rodziców. Systematycznie uaktualnia i podnosi poziom własnej wiedzy i kompetencji, uczestnicząc w rozmaitych kursach, szkoleniach i warsztatach.

mgr Joanna Witkowska
Pedagog, psychoprofilaktyk (z pasji i wykształcenia) wykwalifikowany w zakresie Stosowanej Analizy Zachowania, certyfikowany trener umiejętności społecznych. Wykształcenie zdobywała na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej w Warszawie. Doskonaliła swój warsztat podczas wielorakich szkoleń, m.in. komunikacji alternatywnej PECS, terapii ręki, VB- MAPP Marka Sandberga, Modelu Pozytywnego Wspierania Zachowań wg G. LaVigne, terapii taktylnej. Praktykowała m.in. w Centrum Wczesnej Interwencji Krok po Kroku Fundacji na Rzecz Dzieci z Zaburzeniami Rozwojowymi i Ich Rodzin w Warszawie. Terapeuta osób ze spektrum autyzmu oraz innymi niepełnosprawnościami. Pracuje w terapii indywidualnej oraz grupowej. Współpracuje z rodzicami i nauczycielami. Konsultuje szkoły oraz przedszkola w kwestii zachowań uczniów z ASD. Interesuje się szczególnie analizą oraz profilaktyką zachowań niepożądanych. Autorka szkoleń o tematyce zachowań kontekstowo niepoprawnych. Wieloletni wykładowca PCUD. Prywatnie: żona oraz mama dwójki dzieci. Uwielbia wędrówki górskie, podróże, podziwianie świata z perspektywy roweru i namiotu, dobrą muzykę oraz fotografowanie.

mgr Dorota Dominik
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rzeszowie. Pedagog, pedagog leczniczy, zawodowy mediator (Lista mediatorów stałych Prezesa SO w Rzeszowie), biegły sądowy ds.pedagogiki i spraw opiekuńczych (rodzinnych). W latach 1994-2011 dyrektor Ośrodka Adopcyjno- Opiekuńczego w Rzeszowie. Absolwentka studiów podyplomowych: Organizacja i zarządzanie w oświacie (URz), Organizacja w pomocy społecznej (URz), Public Relations (AE Kraków), Zarządzanie Personelem (AE Kraków), Psychologia sądowa (WSBNLU Nowy Sącz). Od kilkunastu lat trener i wykładowca (specjalizujący się w szkoleniach z zakresu: piecza zastępcza, adopcja, mediacje, kryzysu rodziny, problemy wychowawcze w oświacie, konflikty a także: organizacja i zarządzanie, zarządzanie personelem, public relations). Autorka programów i projektów edukacyjnych oraz licznych publikacji z zakresu pieczy zastępczej. Ostatnie projekty to „Profesjonalna pomoc i wsparcie dla rodzin zastępczych i naturalnych” dla ROPS w Lublinie (2015) – przygotowanie pracowników socjalnych, koordynatorów rodzin zastępczych i asystentów do pracy w pieczy zastępczej, „Bezpieczna i przyjazna szkoła” dla Miasta Rzeszowa, w ramach rządowego projektu Bezpieczna Szkoła (2015/2016).